UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznámenie o výsledkoch volieb do AS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2011- 2015

V doplňujúcich voľbách do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, ktoré sa uskutočnili v súlade s uznesením AS UPJŠ č. 62 zo dňa 22. septembra 2011, bola za členku Akademického senátu UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2011 - 2015 zvolená  kandidátka:
                                                      

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Študentská časť:

Mgr. Stanislava Štofanová
 

 

V Košiciach  27. októbra 2011

JCLic. JUDr.Tomáš Majerčák, PhD.
predseda Volebnej a mandátovej komisie

 

Posledná aktualizácia: 12.04.2012