UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výsledky volieb kandidáta na rektora UPJŠ

 

Vážená Akademická obec UPJŠ Košice

 

Výsledky volieb kandidáta na rektora UPJŠ na funkčné obdobie 2011-2015

 

Akademickým senátom UPJŠ dňa 12.5.2011 bol zvolený za kandidáta na rektora UPJŠ:

 

prof. MUDr. Ladislav MIROSSAY, DrSc.

 

 

 

 

JUDr. Peter MOLITORIS, PhD.  v.r.
predseda VaMK
doc. JUDr. Imrich KANÁRIK, CSc.   v.r.
predseda AS UPJŠ

 


 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013