UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

2019

OZNAM

Dňa 20.8.2019 odovzdal rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. poverovacie a menovacie dekréty členom vedenia UPJŠ...

ARS ŠAFARIKIANA

6. ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov
Termín: 1. - 5.7.2019

Pozvánka na JUNIÁLES

Podujatie pre zamestnancov UPJŠ v Košiciach v areáli Botanickej záhrady v piatok 14.6.2019 od 11.00 hod.

Rektorské voľno

14. mája 2019 od 13.00 do 16.00 hod.
Pre študentov a zamestnancov pri príležitosti predvolebného zhromaždenia akademickej obce UPJŠ.

Rozvíjame kompetencie učiteľa

Pozvánka na interdisciplinárny workshop na tému „Rozvíjíme profesní kompetence vysokoškolského učitele (doktoranda)“ dňa 13.5.2019 o 9.00 hod. v budove Minerva.

Pozvánka pre študentov na seminár

Pozývame vás na seminár a diskusiu s generálnym riaditeľom JRC, EK v Bruseli Vladimírom Šuchom dňa 7.5.2019 o 15:00 hod. na tému: „Recent challenges in science and society with a focus on European collaboration“

Voľby kandidáta na rektora UPJŠ

Návrh s odôvodnením treba podať Volebnej a mandátovej komisii Akademického senátu UPJŠ najneskôr do 2. mája 2019 do 9:00 hod.

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje REKTORSKÉ VOĽNO študentom UPJŠ v Košiciach dňa 23. apríla 2019.

Novovymenovaní profesori

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval v stredu 27. marca 2019 v Prezidentskom paláci 25 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov.