UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

2019

Vianočný a novoročný príhovor rektora UPJŠ

Milé kolegyne a kolegovia, študentky a študenti, blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku, čas, keď je priestor na stretnutia rodín pri vianočnom stromčeku a štedrovečernom stole.

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje rektorské voľno študentom našej univerzity dňa 19. novembra 2019...

UPJŠ na EAIE 2019 v Helsinkách

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa zúčastnila výstavy a konferencie vzdelávania EAIE, ktorá sa tento rok konala vo fínskych Helsinkách, v termíne od 24. do 27.9. 2019.

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje rektorské voľno študentom a zamestnancom UPJŠ dňa 18. 9. 2019 za účelom ich účasti na slávnostnom podujatí našej alma mater v Dome umenia...

Pozvánka pre zamestnancov a študentov UPJŠ

Pozvánka na slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ, ktoré sa uskutoční pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka 2019/2020, spojeného s oslavami 60. výročia založenia UPJŠ a so slávnostnou inauguráciou rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 18.9.2019 o 10.00 hod. v priestoroch koncertnej sály Štátnej filharmónie v Košiciach...

OZNAM

Dňa 20.8.2019 odovzdal rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. poverovacie a menovacie dekréty členom vedenia UPJŠ...

ARS ŠAFARIKIANA

6. ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov
Termín: 1. - 5.7.2019

Pozvánka na JUNIÁLES

Podujatie pre zamestnancov UPJŠ v Košiciach v areáli Botanickej záhrady v piatok 14.6.2019 od 11.00 hod.

Oznam

Akademický senát UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 5.9.2019 schválil návrh rektora na vymenovanie prorektorov na funkčné obdobie od 6.9.2019 do 21.8.2023...

Prezidentka SR vymenovala rektora UPJŠ v Košiciach

V stredu 26. júna 2019 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová na návrh akademických senátov piatich rektorov vysokých škôl. Medzi nimi aj rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.

Rektorské voľno

14. mája 2019 od 13.00 do 16.00 hod.
Pre študentov a zamestnancov pri príležitosti predvolebného zhromaždenia akademickej obce UPJŠ.

Rozvíjame kompetencie učiteľa

Pozvánka na interdisciplinárny workshop na tému „Rozvíjíme profesní kompetence vysokoškolského učitele (doktoranda)“ dňa 13.5.2019 o 9.00 hod. v budove Minerva.

Reakcia akademickej obce na novelizáciu vysokoškolského zákona

K novelizácii vysokoškolského zákona zo dňa 13. mája 2019 zaujali stanovisko rektori viacerých univerzít vrátane rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Učená spoločnosť Slovenska. K prijatej novele sa kriticky vyjadril aj Akademický senát UPJŠ v Košiciach.

Pozvánka pre študentov na seminár

Pozývame vás na seminár a diskusiu s generálnym riaditeľom JRC, EK v Bruseli Vladimírom Šuchom dňa 7.5.2019 o 15:00 hod. na tému: „Recent challenges in science and society with a focus on European collaboration“

Voľby kandidáta na rektora UPJŠ

Návrh s odôvodnením treba podať Volebnej a mandátovej komisii Akademického senátu UPJŠ najneskôr do 2. mája 2019 do 9:00 hod.

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje REKTORSKÉ VOĽNO študentom UPJŠ v Košiciach dňa 23. apríla 2019.

Novovymenovaní profesori

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval v stredu 27. marca 2019 v Prezidentskom paláci 25 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov.