UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

2020

17. november - Deň študentov

Milí študenti, prajeme Vám a Vašim najbližším veľa zdravia a úspechov v štúdiu. Úprimne si želáme, aby sme sa čoskoro prezenčne stretli v priestoroch našej alma mater.

Návrh rektorov štyroch univerzít a predsedu SAV k vzájomnému prepojeniu

Návrh rektorov UK, STU, TUKE, UPJŠ a predsedu SAV k inštitucionálnemu prepojeniu najlepších slovenských výskumných univerzít a SAV s cieľom vylepšenia pozície a väčšieho presadenia sa v medzinárodnej konkurencii, ako aj zvýšeniu atraktívnosti Slovenska v oblasti vedy, výskum, inovácií a vysokoškolského vzdelávania.

Výzva na podávanie projektov na roky 2021/2022

Rektor UPJŠ v Košiciach vyhlasuje výzvu na podávanie projektov na roky 2021/2022 v súvislosti s Rozhodnutím rektora č. 3/2018 zo dňa 6.3.2018, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

ONLINE PREZENTÁCIA

Pozrite si webovú online prezentáciu TU
Reminiscencie na ak. rok 2019/2020
Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE. Rektorské voľno pre študentov nebude v tento deň udelené.

V Nature Index bodovala aj košická fyzika

Vedecké výsledky slovenských univerzít a vedeckých inštitúcií sa v rámci Nature Index umiestnili v celosvetovom porovnaní na 51. pozícií. Aktuálne zverejnený ranking Nature Index zahŕňa obdobie 1.6.2019 – 31.5.2020.

UPJŠ ako súčasť inovatívneho Centra výskumu vodíkových technológií

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Technickej univerzity Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. a predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. podpísali 18.9.2020 memorandum o spolupráci na vzniku Centra výskumu vodíkových technológií.

Združenie V7 a SAV odsudzujú zľahčovanie plagiátorstva

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) a Slovenská akadémia vied (SAV)  odsudzuje vyjadrenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára, ktoré sa snažia bagatelizovať problém plagiátorstva.

Rektor udelil Pamätnú medailu UPJŠ Karazinovej univerzite v Charkove

Zástupcovia UPJŠ prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality a Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty odovzdali medailu rektorovi Karazinovej univerzity počas slávnostného spoločného zasadnutia Správnej rady a Vedeckej rady univerzity.

OZNAM

Dňa 27.4. 2020 začne prevádzka ŠJ v budove Sokrates na Moyzesovej 9 a v budove LF na Tr. SNP 1.

Informácia o stretnutí zástupcov SRK s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ (viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie), sa dňa 2.4.2020 dištančnou formou zúčastnil stretnutia s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom. Predmetom spoločného rokovania boli aktuálne opatrenia, ktoré prijali vysoké školy ako reakciu na šírenie COVID-19 a ďalšie návrhy, ktoré smerujú k zabezpečeniu chodu vysokých škôl a riadnemu ukončeniu letného semestra 2019/2020.

Zdroj: SRK

UPJŠ odstraňuje bariéry

UPJŠ vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie. Je pre nás dôležité zabezpečiť lepší prístup ku vzdelávaniu pre študentov so špecifickými potrebami.

28. marec - Deň učiteľov

Milé kolegyne, kolegovia
28. marca si pripomíname Deň učiteľov, ktorý sa na Slovensku oslavuje ako spomienka na narodenie Jána Amosa Komenského. Deň učiteľov je svedectvom toho, že prínos pedagógov vo vzdelávacom proces je mimoriadne dôležitý a nezastupiteľný.

Rokovali rektori košických univerzít

Na pôde Technickej univerzity Košice sa v stredu 25. marca 2020 v dopoludňajších hodinách uskutočnilo pracovné stretnutie rektorov košických verejnoprávnych univerzít. Podnetom na toto pracovné stretnutie bola snaha o koordinovaný postup vysokých škôl pri riešení zložitej situácie po zavedení opatrení na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

Veľkonočné prianie

Vážení kolegovia, milí študenti,
v mene celého vedenia UPJŠ mi dovoľte popriať vám a vaším rodinám pokojné prežitie nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov...
Pavol Sovák, rektor UPJŠ

Podporte Nadáciu UPJŠ v Košiciach

Vážení zamestnanci UPJŠ, ešte stále je čas na poukázanie 2 (3)%-ného podielu zaplatenej dane Nadácii UPJŠ v Košiciach s cieľom podporiť univerzitné vzdelávanie, rozvoj tvorivej vedeckej práce, ako aj talentovaných študentov a zvýšiť spoločenské ocenenie vysokoškolských učiteľov.

Výzva zamestnancom

Vážení zamestnanci a priatelia UPJŠ,
verím, že sa rozhodnete venovať našej nadácii 2%-ný podiel zaplatenej dane...

Predvolebné rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pri príležitosti VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY udeľuje študentom UPJŠ v Košiciach PREDVOLEBNÉ REKTORSKÉ VOĽNO na 28. februára 2020 od 12.00 hod.

Quality Assurance Student Experts

V dňoch 20. - 22.2.2020 sa uskutočnilo v poradí už druhé školenie o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v rámci projektu „Quality Assurance Student Experts“ tentokrát v Budapešti.

Prezidentka prijala rektorov a predstaviteľov SAV

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok 17. januára 2020 v Prezidentskom paláci členov Slovenskej rektorskej konferencie a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied. Za UPJŠ sa prijatia zúčastnil rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Stretnutie s vedením mesta Košice

V priestoroch Historickej radnice sa 16. januára konalo novoročné stretnutie rektorov košických univerzít s vedením mesta Košice, s primátorom Jaroslavom Poláčekom a námestníkom primátora Marcelom Gibódom. Stretnutia sa za UPJŠ zúčastnil rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.