UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

2020

17. november - Deň študentov

Milí študenti, prajeme Vám a Vašim najbližším veľa zdravia a úspechov v štúdiu. Úprimne si želáme, aby sme sa čoskoro prezenčne stretli v priestoroch našej alma mater.

Výzva na podávanie projektov na roky 2021/2022

Rektor UPJŠ v Košiciach vyhlasuje výzvu na podávanie projektov na roky 2021/2022 v súvislosti s Rozhodnutím rektora č. 3/2018 zo dňa 6.3.2018, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V Nature Index bodovala aj košická fyzika

Vedecké výsledky slovenských univerzít a vedeckých inštitúcií sa v rámci Nature Index umiestnili v celosvetovom porovnaní na 51. pozícií. Aktuálne zverejnený ranking Nature Index zahŕňa obdobie 1.6.2019 – 31.5.2020.

Združenie V7 a SAV odsudzujú zľahčovanie plagiátorstva

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) a Slovenská akadémia vied (SAV)  odsudzuje vyjadrenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára, ktoré sa snažia bagatelizovať problém plagiátorstva.

UPJŠ odstraňuje bariéry

UPJŠ vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie. Je pre nás dôležité zabezpečiť lepší prístup ku vzdelávaniu pre študentov so špecifickými potrebami.

OZNAM

Dňa 27.4. 2020 začne prevádzka ŠJ v budove Sokrates na Moyzesovej 9 a v budove LF na Tr. SNP 1.

Veľkonočné prianie

Vážení kolegovia, milí študenti,
v mene celého vedenia UPJŠ mi dovoľte popriať vám a vaším rodinám pokojné prežitie nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov...
Pavol Sovák, rektor UPJŠ

28. marec - Deň učiteľov

Milé kolegyne, kolegovia
28. marca si pripomíname Deň učiteľov, ktorý sa na Slovensku oslavuje ako spomienka na narodenie Jána Amosa Komenského. Deň učiteľov je svedectvom toho, že prínos pedagógov vo vzdelávacom proces je mimoriadne dôležitý a nezastupiteľný.

Výzva zamestnancom

Vážení zamestnanci a priatelia UPJŠ,
verím, že sa rozhodnete venovať našej nadácii 2%-ný podiel zaplatenej dane...

Predvolebné rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pri príležitosti VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY udeľuje študentom UPJŠ v Košiciach PREDVOLEBNÉ REKTORSKÉ VOĽNO na 28. februára 2020 od 12.00 hod.

Quality Assurance Student Experts

V dňoch 20. - 22.2.2020 sa uskutočnilo v poradí už druhé školenie o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v rámci projektu „Quality Assurance Student Experts“ tentokrát v Budapešti.

Prezidentka prijala rektorov a predstaviteľov SAV

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok 17. januára 2020 v Prezidentskom paláci členov Slovenskej rektorskej konferencie a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied. Za UPJŠ sa prijatia zúčastnil rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Stretnutie s vedením mesta Košice

V priestoroch Historickej radnice sa 16. januára konalo novoročné stretnutie rektorov košických univerzít s vedením mesta Košice, s primátorom Jaroslavom Poláčekom a námestníkom primátora Marcelom Gibódom. Stretnutia sa za UPJŠ zúčastnil rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.