UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

2020

OZNAM

Dňa 27.4. 2020 začne prevádzka ŠJ v budove Sokrates na Moyzesovej 9 a v budove LF na Tr. SNP 1.

28. marec - Deň učiteľov

Milé kolegyne, kolegovia
28. marca si pripomíname Deň učiteľov, ktorý sa na Slovensku oslavuje ako spomienka na narodenie Jána Amosa Komenského. Deň učiteľov je svedectvom toho, že prínos pedagógov vo vzdelávacom proces je mimoriadne dôležitý a nezastupiteľný.

Predvolebné rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pri príležitosti VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY udeľuje študentom UPJŠ v Košiciach PREDVOLEBNÉ REKTORSKÉ VOĽNO na 28. februára 2020 od 12.00 hod.

Veľkonočné prianie

Vážení kolegovia, milí študenti,
v mene celého vedenia UPJŠ mi dovoľte popriať vám a vaším rodinám pokojné prežitie nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov...
Pavol Sovák, rektor UPJŠ