UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

2021

Vianočný a novoročný príhovor rektora UPJŠ

Milé kolegyne a kolegovia, študentky a študenti, využívam priestor vianočného a novoročného vinšu na to, aby som sa Vám poďakoval za Vašu obetavú prácu v prospech našej alma mater v naozaj sťažených podmienkach pandémie.

Pozvánka

Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor UPJŠ v Košiciach a doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. predsedníčka Akademického senátu UPJŠ v Košiciach pozývajú zamestnancov a študentov univerzity...

 

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje Rektorské voľno dňa 2.11.2021 pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

Pozvánka na vzdelávací program

Termín realizácie: 28.6.2021 – 30.6.2021
Vzdelávací program je určený pre všetkých mladých vedcov/kyne, inovátorov/ky, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje riadiace a rozhodovacie schopnosti.

Rektor UPJŠ privítal rektora Univerzity Karlovej

Rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., privítal dňa 18. augusta 2021 rektora Univerzity Karlovej, prof. MUDr. Tomáša Zimu, DrSc., MBA. Rektori a prítomní predstavitelia vedenia UPJŠ rokovali o  rozvojových zámeroch univerzít...

Slovenka roka 2021 z UPJŠ?

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po trinástykrát vyhlásili anketu SLOVENKA ROKA 2021.

Podpis Dohody o spolupráci s UK v Prahe

Rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a dekan LF UPJŠ, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., oficiálne navštívili Univerzitu Karlovu v Prahe dňa 26.5.2021.

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pri príležitosti veľkonočných sviatkov udeľuje študentom a všetkým zamestnancom UPJŠ...

Veľkonočné prianie rektora

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti,
v mene celého vedenia UPJŠ mi dovoľte popriať vám a vašim rodinám pokojné prežitie nadchádzajúcich sviatkov.

Deň učiteľov

Milé kolegyne, kolegovia
v nedeľu 28. marca 2021 si pripomíname Deň učiteľov, ktorý sa na Slovensku oslavuje ako spomienka narodenia Jána Amosa Komenského.

Generálna konzulka Maďarska v Košiciach navštívila UPJŠ

Dňa 18.03.2021 privítal rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., spolu s prorektorkou pre zahraničné vzťahy a mobilitu, doc. Ing. Silviou Ručinskou, PhD., generálnu konzulku Maďarska v Košiciach, Dr. Ágotu Hetey.

Skríningové testovanie v 2. kole

UPJŠ v Košiciach pripravuje ďalšie testovanie svojich zamestnancov, doktorandov a ich rodinných príslušníkov. Skríningové testovanie UPJŠ bude prebiehať 1.2.2021 od 8:30 do 12:30 a od 13:30 do 18:00hod. opäť vo vstupných priestoroch LF UPJŠ na Triede SNP 1.
Pokyny

Skríningové testovanie na COVID-19

UPJŠ v Košiciach pripravuje testovanie svojich zamestnancov, doktorandov a ich rodinných príslušníkov. Skríningové testovanie na UPJŠ bude prebiehať 25.1.2021 a 26.1.2021 vo vstupných priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach.

IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení.