UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

2021

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pri príležitosti veľkonočných sviatkov udeľuje študentom a všetkým zamestnancom UPJŠ...

Veľkonočné prianie rektora

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti,
v mene celého vedenia UPJŠ mi dovoľte popriať vám a vašim rodinám pokojné prežitie nadchádzajúcich sviatkov.

Deň učiteľov

Milé kolegyne, kolegovia
v nedeľu 28. marca 2021 si pripomíname Deň učiteľov, ktorý sa na Slovensku oslavuje ako spomienka narodenia Jána Amosa Komenského.

Skríningové testovanie v 2. kole

UPJŠ v Košiciach pripravuje ďalšie testovanie svojich zamestnancov, doktorandov a ich rodinných príslušníkov. Skríningové testovanie UPJŠ bude prebiehať 1.2.2021 od 8:30 do 12:30 a od 13:30 do 18:00hod. opäť vo vstupných priestoroch LF UPJŠ na Triede SNP 1.
Pokyny

Skríningové testovanie na COVID-19

UPJŠ v Košiciach pripravuje testovanie svojich zamestnancov, doktorandov a ich rodinných príslušníkov. Skríningové testovanie na UPJŠ bude prebiehať 25.1.2021 a 26.1.2021 vo vstupných priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach.