UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

2022

Veľkonočné prianie rektora

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti,
v mene celého vedenia UPJŠ mi dovoľte zaželať vám a vašim rodinám pokojné prežitie nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov.

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje rektorské voľno študentom našej univerzity dňa 19. apríla 2022...

Výzva na podávanie projektov na roky 2022/2023

Rektor UPJŠ v Košiciach vyhlasuje výzvu na podávanie projektov na roky 2022/2023 v súvislosti s RR č. 25/2021, ktorým sa vydáva štatút VVGS UPJŠ v Košiciach v štyroch programoch...
Termín uzávierky žiadostí je 1. apríl 2022