UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

2022

Výzva - študentské pomocné sily

Vážení študenti, vedenie univerzity sa rozhodlo podporiť tých z vás, ktorí sa chcete aktívne zapojiť do činností na univerzite. Vedenie univerzity vyhlasuje výzvu na obsadenie pozícií Študentských pomocných síl na letný semester 2022/2023. Termín: do 28.10.2022

Odsúdenie neznášanlivosti

Naša univerzita odsudzuje všetky prejavy nenávisti a neznášanlivosti. Obzvlášť však tie, ktoré sú namierené na menšiny spoločnosti a pramenia v netolerancii voči iných názorom.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 na UPJŠ v Košiciach

19. septembra 2022 od 10.30 hod. v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
PRERUŠENIE VÝUČBY od 10:00 do 13.00 hod.
Sprievodné podujatia:
• Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných výučbových priestorov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
• Diskusné fórum profesorov

Diskusné fórum profesorov

19. septembra 2022 od 15:00 hod. v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach.
ÚČASŤ ĎALŠÍCH ČLENOV AKADEMICKEJ OBCE UPJŠ JE VÍTANÁ.

Veľkonočné prianie rektora

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti,
v mene celého vedenia UPJŠ mi dovoľte zaželať vám a vašim rodinám pokojné prežitie nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov.

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje rektorské voľno študentom našej univerzity dňa 19. apríla 2022...

Výzva na podávanie projektov na roky 2022/2023

Rektor UPJŠ v Košiciach vyhlasuje výzvu na podávanie projektov na roky 2022/2023 v súvislosti s RR č. 25/2021, ktorým sa vydáva štatút VVGS UPJŠ v Košiciach v štyroch programoch...
Termín uzávierky žiadostí je 1. apríl 2022