UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v prvej štvorke slovenských univerzít v rankingu Cybermetrics Lab

      Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa ocitla v rankingu svetových univerzít a vedeckých inštitúcií "Webometrics Ranking of World Universities" spomedzi slovenských univerzít na štvrtom mieste. Ranking španielskej spoločnosti Cybermetrics Lab hodnotí vedecké inštitúcie z celého sveta na základe rôznych, aj nepriamych ukazovateľov, pričom berie do úvahy nielen ich vedecké činnosti, ale aj ekonomické, sociálne a kultúrne aktivity. Základnou jednotkou pre hodnotenie  je doména inštitúcie, preto sú do rankingu zaradené výlučne inštitúcie s nezávislou webovou doménou. Primárnym cieľom je podpora publikovania na internete, Open Access iniciatív, elektronického prístupu k publikáciám a iným akademickým materiálom.

Ako sa umiestnili slovenské univerzity?

1.    Slovenská technická univerzita v Bratislave
2.    Univerzita Komenského v Bratislave
3.    Technická univerzita v Košiciach
4.    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016