UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oslavy 50. výročia založenia UPJŠ PF

V stredu 15. mája 2013 sa uskutočnila tlačová konferencia venovaná príležitosti 50. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorej za zúčastnil rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., dekan UPJŠ PF doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc., prodekan pre vzdelávanie doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.,  prodekan pre vedu a výskum prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.  a riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. Novinárom na nej poskytli informácie týkajúce sa Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a priebehu spomienkových akcií a slávnostných podujatí pre jej bývalých študentov a zamestnancov v rámci osláv 50. výročia založenia fakulty.
 

Tlačová správa

Životopis prof. V. Hajka

Program osláv

Posledná aktualizácia: 23.02.2016