UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prírodovedecká fakulta UPJŠ oslávila svoju polstoročnicu

      Prírodovedecká fakulta UPJŠ má za sebou oslavy 50. výročia svojho vzniku, ktorého súčasťou boli viaceré spomienkové akcie a slávnostné podujatia pre jej bývalých študentov a zamestnancov.  V sobotu 18. mája sa uskutočnilo slávnostné stretnutie absolventov spojené s ceremoniálom odovzdania ceny PRAEMIUM ALUMNI, nasledovali stretnutia a odborné semináre konané na ústavoch a slávnostný ceremoniál pomenovania posluchární na počesť významných osobností pôsobiacich na fakulte (prof. Juraj Daniel-Szabó - poslucháreň P1, prof. Milan Praslička - M5,  prof. Ernest Jucovič -  P8, prof. Anna Sopková -  M6). Večer trávili pracovníci UPJŠ PF  a jej absolventi v Spoločenskom pavilóne, kde sa až do neskorej noci veselili a spomínali.
      V pondelok 22. mája sa uskutočnilo v Parku Angelinum 9 slávnostné odhalenie pamätnej tabule akademika Vladimíra Hajka, prvého dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý mal mimoriadne zásluhy na založení fakulty, dal jej pevný organizačný základ a vytýčil hlavné smery jej ďalšieho rozvoja, ktoré sú aktuálne dodnes. Oslavy  ukončilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ PF v Dome umenia spojené s odovzdávaním medailí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, koncertom komorného orchestra Musica Cassovia Štátnej filharmónie a slávnostnou recepciou.
 

Tlačová správa

Životopis prof. Hajka

Udelenie cien Praemium alumni

 


Posledná aktualizácia: 23.02.2016