UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Botanická záhrada privítala úspešných riešiteľov projektu Botanikiáda 2013

      Už po štvrtýkrát sa v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Mánesovej 23 stretávajú  šikovní žiaci základných škôl z Prešovského a Košického kraja, pre ktorých je biológia nielen učebným predmetom, ale aj koníčkom. Spolu so svojimi pedagógmi sa v troch májových turnusoch zúčastnia úspešného projektu Botanikiáda, ktorý si získal veľa priaznivcov. V botanickej záhrade bude dokopy 210 piatakov riešiť rôzne problémové úlohy z biológie, zatiaľ čo ich učitelia absolvujú samostatný program venovaný botanike spojený s diskusiou o skvalitnení výučby tohto odboru na školách. Prvé stretnutie v podobe poznávacieho a zážitkového dopoludnia sa uskutočnilo minulú stredu (15. mája 2013) a ďalšie dve sú naplánované na 22. a 29. mája, pričom budú vyplnené bohatým programom prebiehajúcim vždy v čase od 9.00 do 13.00 hodiny a podujatie oživí aj aktuálna výstava motýľov.
      Informácie o tomto zaujímavom projekte poskytli jeho organizátori a partneri v stredu 22. mája novinárom na tlačovej konferencii.

Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 23.02.2016