UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slávnostné otvorenie projektu 7. Rámcového programu CELIM

Na Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v stredu 5. júna 2013 konalo za prítomnosti rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., dekana PF doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD. a niektorých ďalších členov vedenia univerzity a fakulty predstavenie a slávnostné otvorenie európskeho projektu Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging (CELIM). Koordinátorom projektu financovaného zo 7. Rámcového programu v hodnote 2.700.000 Eur je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Projekt je významný nielen výškou finančného príspevku, ale aj skutočnosťou, že je koordinovaný práve v SR, pričom na ňom participuje ďalších 6 vedeckých inštitúcií z piatich európskych krajín - Nemecka, Švédska, Francúzska, Švajčiarska a Španielska. Interdisciplinárny výskum smeruje k objasneniu fyzikálno-chemických procesov determinujúcich normálne a/alebo patologické fungovanie buniek s následným využitím nových poznatkov v oblasti humánnej medicíny a vývoja nových technológií.

 

Tlačová správa
 


Posledná aktualizácia: 23.02.2016