UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Začala sa Univerzita bez hraníc

Týždeň na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach strávi počas prázdninového týždňa od 8. do 12. júla 2013 takmer päťdesiat žiakov základných škôl, ktorí ju navštívia v rámci projektu Univerzita bez hraníc. Cieľom podujatia je priblížiť deťom univerzitu a tiež výučbu a vedeckú činnosť na jej fakultách. Dnes ráno (8.7.) privítal účastníkov v Historickej aule UPJŠ v Košiciach prorektor pre vedu a výskum prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. a odovzdal im detské indexy. Po symbolickej imatrikulácii a stručnom predstavení univerzity spestrilo deťom predpoludnie predstavenie univerzitného folklórneho súboru Hornád a po ňom sa im venovali pracovníčky Univerzitnej knižnice a neskôr zamestnanci Fakultu verejnej správy, ktorí im priblížili tému voľby hlavy štátu. Až do piatku budú tráviť každý deň na niektorej z piatich fakúlt, kde získajú veľa zaujímavých informácií, zatiaľ čo popoludnia budú patriť športovým aktivitám a hrám s pracovníkmi Ústavu telesnej výchovy a športu.


„Podobné aktivity, pri ktorých sa deti môžu hravou formou zoznámiť s pedagogickým procesom na univerzite, sú realizované na vysokých školách po celom svete. Do nášho projektu sa mohli zapojiť aj deti zo sociálne vylúčených skupín, ktoré nemajú toľko zaujímavých stimulov a možností na sebarealizáciu. Program na našich fakultách absolvujú spoločne s deťmi z bežných rodín, čo by mohlo posilniť ich sebavedomie a sociálne väzby. Verím, že sa všetky deti na pôde UPJŠ v Košiciach nielen dobre zabavia a oddýchnu si, ale tiež načerpajú príjemnou formou nové poznatky,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

 

Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 23.02.2016