UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Absolventi Univerzity bez hraníc 2013 si prevzali absolventské diplomy

Týždeň na vysokej škole absolvovalo od 8. do 12. júla 2013 takmer päť desiatok žiakov základných škôl, ktorí navštívili Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci projektu Univerzita bez hraníc. Cieľom podujatia bolo priblížiť deťom výučbu a vedeckú činnosť na jednotlivých fakultách UPJŠ v Košiciach a zúčastnilo sa ho 48 detí vo veku 11-13 rokov. Program ukončili v piatok popoludní slávnostnou promóciou v Historickej aule UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej 2, ktorú umocnila prítomnosť prorektorov, dekanov a prodekanov fakúlt v talároch, získanie absolventského diplomu a zloženie slávnostného promočného sľubu potvrdeného dotykom na žezlo v rukách pedela.
 

Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 25.11.2015