UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoológovia UPJŠ v Košiciach objavili nové druhy jaskynných živočíchov

Pracovníkom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa podaril unikátny nález. V spolupráci so Správou slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši objavili v jaskyniach na Slovensku pre vedu tri nové druhy jaskynných živočíchov.

„Jedná sa o drobných zástupcov bezkrídleho hmyzu zo skupiny chvostoskokov, ktorých  vedecké názvy sú Megalothorax hipmani, Megalothorax carpaticus a Megalothorax tatricus. Ich zber v jaskyniach si vyžaduje veľa pozornosti kvôli miniatúrnej veľkosti tela – merajú približne iba pol milimetra - a následne sa podrobne študujú v laboratóriu pomocou mikroskopu. Tvar tela týchto nových druhov bezstavovcov jednoznačne naznačuje, že sa jedná o adaptované jaskynné formy, ktorých evolúcia v podzemí trvala niekoľko desiatok miliónov rokov. Majú zreteľne predĺžené končatiny a povrch ich tela je pokrytý množstvom zmyslových chĺpkov, ktoré nahrádzajú zrak. Kráčavé nohy sú navyše vybavené predĺženými pazúrikmi, ktoré im umožňujú ľahší pohyb po klzkom povrchu a po hladine vody. Tieto živočíchy sú prispôsobené výhradne na tento typ prostredia, mimo jaskýň neprežívajú,“ hovorí vedúci katedry zoológie Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., podľa ktorého súčasný biospeleologický výskum na Slovensku prináša postupne viacero objavov nových jaskynných druhov aj v iných skupinách bezstavovcov.Tlačová správa

Posledná aktualizácia: 25.11.2015