UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v Košiciach bude spolupracovať so SAV na projekte PROMATECH

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj, ktorú v uplynulých dňoch podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, vznikne v Košiciach výskumné centrum PROMATECH za viac ako 22 miliónov eur zamerané na oblasť progresívnych materiálov a technológií, na vytvorení ktorého sa bude podieľať aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Cieľom projektu je vytvoriť výskumné centrum medzinárodnej úrovne, v ktorom sa bude realizovať výskum materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie. V rámci projektu vzniknú pracoviská a laboratóriá v areáli SAV na Watsonovej ulici v Košiciach, v priestoroch historickej budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v Parku Angelinum a v detašovanom pracovisku Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Žiari nad Hronom. Výskumné centrum by malo byť dokončené do júla 2015 a jeho súčasťou budú napríklad laboratóriá pre nanotechnológie, elektrónovú mikroskopiu, progresívne zliatiny, polymérne materiály či práškovú metalurgiu. Hlavnými aktivitami projektu sú okrem vybudovania a sprevádzkovania Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií aj aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií a vytvorenie platformy pre technologický transfer. Celkové výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu viac ako 22,19 miliónov eur, z ktorých získa UPJŠ v Košiciach 6 miliónov eur.
 

Tlačová správa

Posledná aktualizácia: 25.11.2015