UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Uzatvorenie časti exteriérov pre návštevníkov botanickej záhrady

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 8. septembra skončila nájomná zmluva s Dominikánskym konventom Košice o prenájme pozemkov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, uzatvára Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počnúc dnešným dňom tieto priestory pre návštevníkov botanickej záhrady. Jedná sa o časť exteriérových priestorov, pričom návšteva expozičných skleníkov bude naďalej možná. Vedenie UPJŠ v Košiciach verí, že toto opatrenie bude len krátkodobé a návštevníkom botanickej záhrady sa za dočasné zneprístupnenie časti exteriérových priestorov ospravedlňuje. Vedenie UPJŠ v Košiciach verí, že sa v krátkom čase podarí situáciu vyriešiť k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán, a nebude ohrozená prevádzka botanickej záhrady, ktorej činnosť je aj vo verejnom záujme a ročne ju navštívi cca 50-tisíc návštevníkov.
 

VYHLÁSENIE

Posledná aktualizácia: 25.11.2015