UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Uskutočnilo sa úvodné pracovné stretnutie riešiteľov projektu CELIM

V dňoch 1. - 3. októbra 2013 sa na Štrbskom Plese uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie 7. Rámcového projektu CELIM – Fostering excellence in multiscale cell imaging. „Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, vedecko-výskumnej siete Euro-Bioimaging a zástupcovia všetkých parterov zúčastnených na projekte a v rámci stretnutia bol predstavený projekt CELIM ako aj doteraz dosiahnuté výsledky v rámci projektu. Súčasťou programu bola tiež prezentácia vedecko-výskumného zamerania jednotlivých partnerov, predstavenie programu Horizont 2020 a stretnutie slovenskej iniciatívy pre ‚Bioimaging‘,“ hovorí dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

 

Tlačová správa

Posledná aktualizácia: 25.11.2015