UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Uskutočnila sa tlačová konferencia k projektu CEVA

      V stredu 27. novembra 2013 sa uskutočnila tlačová konferencia pre médiá a partnerov projektu CEVA (Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy), ktorý patril v posledných 5 rokoch na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach medzi kľúčové hnacie sily rozvoja výskumu vo vnútornom lekárstve a príbuzných lekárskych a biomedicínskych odboroch. Projekt bol podporený zo štrukturálnych fondov EÚ sumou takmer 3,5 milióna Eur, pričom jeho realizácia mala významný dopad na vzdelávanie a klinickú prax.
      Konzorcium CEVA vzniklo združením siedmich klinických pracovísk (tri interné kliniky, Klinika kardiológie, Klinika pneumológie, Neurologická klinika, I. Klinika detí a dorastu) a troch pracovísk základného výskumu (Ústav lekárskej biológie, Ústav lekárskej a klinickej biochémie  Lekárskej fakulty a Katedra biofyziky Prírodovedeckej fakulty). „Jasnou víziou CEVA bolo skvalitnenie biomedicínskeho výskumu v problematike aterosklerózy. Zaoberali sme sa tiež štúdiom rizikových faktorov, klinických prejavov a liečby aterosklerózy. Je dôležité si uvedomiť, že život pacientov s aterosklerózou skracujú predovšetkým komplikácie tohto ochorenia - srdcový a mozgový infarkt. Preto sme vynaložili veľké úsilie do aktivit základného i aplikovaného výskumu k dosiahnutiu pokroku vo včasnej diagnostike a liečbe aterosklerózy koronárnych a mozgových ciev, ako i do štúdiu a rizika náhlej srdcovej smrti a možností jej prevencie“, hovorí profesorka Ružena Tkáčová, odborná garantka projektu.
 

Tlačová správa

Prezentácia

Posledná aktualizácia: 25.11.2015