UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Uskutočnilo sa slávnostné uvedenie do prevádzky nového ďalekohľadu UPJŠ

      Vo štvrtok 5. decembra 2013 sa uskutočnilo slávnostné uvedenie do prevádzky nového ďalekohľadu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Pozorovací pavilón Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach je umiestnený observatóriu, ktoré patrí Vihorlatskej hvezdárni v Humennom a je situované na Kolonickom sedle v Parku tmavej oblohy Poloniny, čo predstavuje oblasť s najlepšími  podmienkami na astronomické pozorovania na Slovensku. Park vznikol v roku 2010 a Prírodovedecká fakulta UPJŠ je jedným z jeho signatárov. Pozorovací pavilón Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bol vybudovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum v rámci projektu nazvaného ‚Centrum kozmických výskumov: vplyv kozmického počasia – druhá etapa‘. Vybavený je novým ďalekohľadom, CCD kamerami a spektroskopom v hodnote 95-tisíc €, ktoré výrazne zvýšia kvalitu výučby študentov astronómie a astrofyziky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a umožnia im pracovať so špičkovou technikou a podieľať sa na vedeckom výskume.


      Tlačová správa

      Fotogaléria
 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015