UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vianočný koncert orchestra Musica Iuvenalis v kaplnke sv. Angely Merici

Vo štvrtok 5. decembra 2013 sa uskutočnil v priestoroch kaplnky sv. Angely Merici, v ktorej Univerzitná knižnica poskytuje knižnično-informačné služby pre študentov a učiteľov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, vianočný koncert sláčikového orchestra Musica Iuvenalis pod vedením Igora Dohoviča.  Zamestnancom UPJŠ v Košiciach poskytol nielen nevšedný umelecký zážitok a navodil predvianočnú náladu, ale opätovne tiež pripomenul 40. výročie založenia Univerzitnej knižnice.
      „Obdobie na sklonku starého roka je obdobím, kedy sa na chvíľu zastavíme a nájdeme si čas na rodinné, priateľské či kolegiálne stretávania. Keď sa zíde rok s rokom, stávame sa svedkami prirodzenej ľudskej premeny. Sme starší, skúsenejší, určite aj múdrejší a obraciame kalendáre rodinnej a pracovnej kroniky o stránky ďalej, popísané o mnoho udalostí, okamihov či zážitkov.  Budem len rada, ak do tej vašej kroniky pribudne i dnešný podvečer,“ vyslovila sa vo svojom príhovore riaditeľka Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach PhDr. Daniela Džuganová a popriala všetkým prítomným nielen krásny umelecký zážitok, ale aj prežitie najkrajších sviatkov roka v osobnej a rodinnej pohode a plnom zdraví.


Posledná aktualizácia: 25.11.2015