UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Menu akademického roka 2019/2020

Dodatočný zápis pre Certifikované interdisciplinárne kurzy bude od 10.9.2019 do 15.9.2019
(mailom na michaela.kacalova@upjs.sk).

Posledná aktualizácia: 16.09.2019