Prejsť na obsah

Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach

0minút, 48sekúnd

 

 

9.00 – 12.00
Program Lekárskej fakulty Program Fakulty verejnej správy
Program Prírodovedeckej fakulty Program Filozofickej fakulty
Program Právnickej fakulty Program Ústavu telesnej výchovy a športu
9.00 – 11.00 STRETNUTIE PEDAGÓGOV, VYCHOVÁVATEĽOV A PRIAZNIVCOV STREDNÝCH ŠKÔL A 
GYMNÁZIÍ SO ZÁSTUPCAMI FAKÚLT UPJŠ

budova Minerva, prízemie   (diskusie na témy, ktoré vás zaujímajú)
9.00 – 11.00 PREZENTÁCIA ŠTUDENTSKÝCH SPOLKOV A ORGANIZÁCIÍ
budova Minerva, 1. poschodie
9.00 – 11.00 INFOSTÁNKY FAKÚLT A UNIVERZITNÝCH PRACOVÍSK
budova Sokrates, prízemie
9.00 – 11.00 Prezentácia zahraničných mobilít v rámci programu Erasmus+
Prezentácia možností štúdia pre ukrajinských uchádzačov o štúdium
budova Sokrates, prízemie
9.00 – 15.30 SPRIEVODNÝ PROGRAM
Interaktívna výstava „DEJINY TVORÍŠ TY“
areál Moyzesova 9

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM – podmienky prijímacieho konania

Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy   
Filozofická fakulta
Ústav telesnej výchovy a športu


Študuj na UPJŠ