UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Univerzita bez hraníc 2017

    Po týždni spoznávania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v piatok 14. júla 2017 uskutočnila slávnostná promócia 60 účastníkov Univerzity bez hraníc 2017 v priestoroch auly prof. Prasličku.

    Oproti projektom podobného charakteru je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručností. Tento rok sa projektu zúčastnilo 11 detí z viacerých detských domovov košického kraja.

    Žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl ponúkla UPJŠ v Košiciach zaujímavý program, počas ktorého navštívili jednotlivé fakulty a univerzitné pracoviská a získali tak nové poznatky a vedomosti. Na prechádzke Botanickou záhradou objavili jej nepoznané zákutia, v Univerzitnej knižnici sa nechali vtiahnuť do Informačného úľa. Fakulta verejnej správy pripravila zachovaný odkaz minulých generácií a presvedčila ich, že aj mesto má svoj imidž. Na Lekárskej fakulte našli deti neviditeľných obyvateľov sĺz, zistili, že probiotiká môžu byť priateľské a že zdravé ústa nie sú zadarmo. Zároveň objavili, ako funguje ľudské telo. Na Právnickej fakulte boli okrem iného aj svedkami simulovaného súdneho pojednávania. Prírodovedecká fakulta poskytla deťom stretnutie s kovmi tak, ako ich doteraz nepoznali, prepočítali sa k pokladu, zoznámili sa s počítačmi, ktoré sú všade okolo nás a spoznali Antarktídu očami prírodovedcov. Na Filozofickej fakulte sa zoznámili s jazykovým kokteilom, poznatkami o Európskej únii, či témou od hádania k bádaniu.

    Osobitnými aktivitami v rámci popoludňajších aktivít boli športové disciplíny, pripravené Ústavom telesnej výchovy a športu,  podporujúce pohybový talent detí. Počas týždňa deti podali vynikajúce športové výkony a získali cenné medaily.

    Univerzita bez hraníc bola oficiálne ukončená v piatok slávnostnou promóciou za účasti vedenia univerzity, na ktorej deti získali Diplom o absolvovaní projektu Univerzita bez hraníc.


Posledná aktualizácia: 09.01.2018