UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

UNIVERZITNÝ DEŇ ŠPORTU 2018

PROPOZÍCIE TURNAJOV:
FLORBAL, MINIFUTBAL, STREETBAL, VOLEJBAL MIX, BEDMINTON, STOLNÝ TENIS

Posledná aktualizácia: 18.12.2018