UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Reprezentačný bál UPJŠ dňa 26.1.2018

 

Ďakujeme za Váš záujem. Rezervačný systém bol naplnený.

Platby za vstupenky je potrebné realizovať do 15.1.2018.


Platobné podmienky
Cena vstupeniek pre zamestnancov UPJŠ je 60 €/os. s tým, že zamestnanci UPJŠ dostanú príspevok zo sociálneho fondu v sume 30 € vo výplate za mesiac január. Cena vstupenky pre ostatných hostí je 60 €.

Po zarezervovaní miesta v online rezervačnom systéme uhradia všetci účastníci bálu (aj zamestnanci UPJŠ) celú cenu vstupenky bankovým prevodom, podľa pokynov uvedených v online rezervačnom systéme alebo v hotovosti v pokladni Rektorátu UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2. (od 8.1.2018).

Prevzatie vstupeniek
Vstupenky si môžete vyzdvihnúť až po ich zaplatení a zaevidovaní platby v systéme (informáciu dostanete e-mailom) alebo s dokladom o zaplatení z registračnej pokladnice na sekretariátoch rektora a kvestora, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, prízemie.

Pokladničné hodiny:
Pondelok: 9.00 - 13.00
Utorok:      9.00 - 13.00
Streda:      9.00 - 16.00        12.00 - 13.00 obedňajšia prestávka
Štvrtok:     9.00 - 14.00        12.00 - 13.00 obedňajšia prestávka
Piatok:       9.00 - 13.00

Kontaktné osoby:
adriana.sabolova@upjs.sk, tel.: 234 1162 a maria.hrehova@upjs.sk, tel.: 234 1112.
 

Posledná aktualizácia: 22.01.2018