UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Cena rektora 2013

 

Cena rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu

(Cena rektora)

 

V zmysle Štatútu Ceny rektora č. 2367/2010 zo dňa 2. 7. 2010 je možné predkladať návrhy

na udelenie Ceny rektora 2013, a to do 30. apríla 2013.
 

Návrh na Cenu rektora môže predložiť každý člen akademickej obce UPJŠ v Košiciach.

Viac je možné nájsť v Štatúte Ceny rektora.

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016