UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pripomíname si Deň učiteľov


"Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí."
Jan Amos Komenský

 

28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského. Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov ostávajú pre nás stálym zdrojom inšpirácie. V názoroch na úlohu vzdelania v živote jednotlivca i spoločnosti, postojoch k humanizácii a demokratizácii školy pokračujú pedagógovia i dnes.

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som Vám týmto vyjadril úctu a poďakovanie za Vašu náročnú a zodpovednú prácu, ktorou dennodenne prispievate k všestrannosti rozvoja univerzity a ku kreujúcemu sa profilu študentov našej alma mater. Úprimne Vám želám, aby ste svojim osobným príkladom naďalej zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste za vzdelávaním.

 

 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016