UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Deň otvorených dverí

UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja organizuje 4. októbra 2013 v areáli na Moyzesovej 9 v novozrekonštruovanom objekte FF UPJŠ Sokrates Deň otvorených dverí  pre študentov a pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o štúdium na univerzite. Okrem informácií o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch to bude dopoludnie plné zaujímavých prezentácií, kde budete mať príležitosť oboznámiť sa s aktivitami, ktoré naša univerzita realizuje a stretnúť sa so zástupcami fakúlt. Súčasťou Dňa otvorených dverí bude výstava fotografií v Rakúskej knižnici „Od atramentu k WIFI: 40 rokov Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach“.

Privítame všetkých záujemcov o štúdium, pedagógov, rodičov a priaznivcov.
 

 


 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015