UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ uzavrela Dohodu o spolupráci s poľskou vysokou školou

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciah uzavrela v piatok 22. novembra 2013 Dohodu o spolupráci s Vysokou štátnou odbornou školou Jana Grodka v Sanoku (Poľská republika) na roky 2013 - 2018. V záujme posilnenia priateľstva, rozvoja vedy, výučby a výchovy tak vzájomne podporili rozvoj vedeckej, vzdelávacej a kultúrnej spolupráce. V zastúpení pána rektora sa na stretnutí zúčastnil prorektor pre vedu a výskum prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., ďalej prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., vedúca Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ, rektorka Vysokej štátnej odbornej školy Jana Grodku v Sanoku doc. dr. Elżbieta Cipora a pani prorektorka tejto vysokej školy.


Posledná aktualizácia: 25.11.2015