UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa

Profesor Stanislav Jendroľ z Ústavu matematických vied PF UPJŠ bol dňa 21.4.2018 ocenený čestným titulom Doctor honoris causa, ktorý mu udelila Technická univerzita Ilmenau (Spolková republika Nemecko) ako uznanie jeho vedeckých výsledkov v oblasti diskrétnej matematiky a jeho príspevku k rozvoju spolupráce medzi Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach a TU Ilmenau ako aj k rozvoju globálnych vedeckých vzťahov medzi Slovenskom a Nemeckom.

Profesor Jochen Harant (TU Ilmenau) v slávnostnom laudatiu uviedol, že prof. Jendroľ má v posledných 25 rokoch nemalý podiel na zvyšovaní dobrej povesti TU Ilmenau. Medzi jeho hlavné zásluhy patrí jeho iniciatíva pri uzavretí rektorskej zmluvy medzi univerzitami v Košiciach a Ilmenau ako základu pre dlhodobú a plodnú spoluprácu, založenie renomovanej série konferencií –  „spoločného dieťaťa“ oboch inštitúcií, jeho príspevok k ďalšiemu rozvoju vedeckého profilu diskrétnej matematiky v Ilmenau a jeho pomoc pri rozširovaní portfólia predmetov pre študentov matematiky v Ilmenau.


Posledná aktualizácia: 18.12.2018