Prejsť na obsah

E-mail adresa v jednotnom formáte

0minút, 29sekúnd

V súlade s Prikazom rektora č.7/2005 je na univerzite zavedený jednotný formát e-mailových adries všetkých zamestnancov a študentov UPJŠ.
 
Každému členovi akademickej obce je pridelená e-mail adresa v jednotnom formáte:
 

meno.priezvisko@upjs.sk

pre zamestnancov UPJŠ

meno.priezvisko@student.upjs.sk

pre študentov UPJŠ
 
Administratívna správa nových e-mailových schránok je v právomoci správcov lokálnych sietí fakúlt.

V záujme každého člena akademickej obce je pravidelne pracovať s univerzitnou e-mail adresou alebo si ju presmerovať na tú, s ktorou pracuje.


Študuj na UPJŠ