UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Diskusia v akademickej obci k autoevaluačnej správe (30.10.2006 až 3.11.2006)


Vážená akademická obec,

Vedenie UPJŠ v Košiciach požiadalo o medzinárodnú inštitucionálnu evaluáciu v rámci programu Európskej asociácie univerzít (EUA).  Proces autoevaluácie vyústil do prípravy sebahodnotiacej správy, ktorá má byť kritickou sebareflexiou Univerzity zameranou na rozhodovacie procesy a inštitucionálne štruktúry a ich efektívnosť v riadení, ale aj v monitorovaní a manažmente kvality. V prvej polovici budúceho roku navštívi UPJŠ medzinárodný evaluačný tím delegovaný EUA. Celý proces vyvrcholí vypracovaním záverečnej správy medzinárodným evaluačným tímom s návrhom odporúčaní na jeseň budúceho roka.

Z tohto dôvodu rektor UPJŠ v Košiciach prof. JUDr. V. Babčák, CSc. vyzýva akademickú obec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika zapojiť sa do univerzitnej diskusie k autoevaluačnej správe. Univerzitná diskusia bude trvať v čase od 30. októbra 2006 do 3. novembra 2006.
 • Sebahodnotiaca správa UPJŠ v Košiciach
   
 • Prílohy k sebahodnotiacej správe
  • Príloha A3 - Trends in the total number of students studying at the University
  • Príloha A4 - Academic staff numbers over the period of 2001 - 2005
  • Príloha A5 - Indicators of institutional spending on teaching and research per faculty over the last three years
  • Príloha 17 - Trends in research outputs of the academic staff over the years 2000 – 2005
  • Príloha 18 - Total number of papers over the years 2003 - 2005
  • Príloha 19 - Research potential of the University staff involved in research projects
  • Príloha 20a - Socrates/Erasmus programme at Pavol Jozef Šafárik University in Košice
  • Príloha 20b - Organization chart of Socrates/Erasmus programme Management at P. J. Šafárik University in Košice
  • Príloha 22 - Distribution of budget 

  (s výnimkou príloh, ktoré sú zverejnené v autorizovanej alebo verejne dostupnej zóne na www.upjs.sk)
Priestor na Vaše komentáre, pripomienky a návrhy k autoevaluačnej správe je vytvorený na adrese:
 
euasprava@upjs.sk
 
 
 v termíne od 30.10.2006 do 3.11.2006
Posledná aktualizácia: 12.05.2011