UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Hodnotiaca správa EUA

Medzinárodnou inštitucionálnou evaluáciou naša univerzita získala   objektívnejší pohľad na štruktúry a vnútorné procesy, na stupeň implementácie prvkov kultúry kvality a ich monitorovanie. Porovnanie s dlhoročnými skúsenosťami nadobudnutými v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania má pre našu inštitúciu neoceniteľný význam pre stanovenie strategických cieľov v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti.

Hodnotiaca správa EUA

Závery a konečné odporúčania evaluačného tímu

Posledná aktualizácia: 12.05.2011