UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Stretnutie Evaluačného tímu EUA so zástupcami UPJŠ v Košiciach - 18. - 24. 4.2007


Členovia Evaluačného tímu prof. Henrik Toft Jensen, prof. Jiři Holenda, prof. Maxwell Irvine a prof. Fatma Gőktepe počas svojej návštevy na našej Univerzite absolvovali pracovné stretnutia s vedením UPJŠ, zástupcami Akademického senátu UPJŠ, partnermi z mimouniverzitného prostredia, dekanom Lekárskej fakulty, dekanom Prírodovedeckej fakulty a dekankou Právnickej fakulty. V rámci návštevy jednotlivých fakúlt UPJŠ sa Evaluačný tím stretol s ich zamestnancami, ako aj študentmi.

Hlavné myšlienky pracovných stretnutí Evaluačného tímu so zástupcami UPJŠ:

  • predstavenie štruktúry Univerzity, manažmentu kvality a strategického manažmentu, politika SR vo vzťahu k vzdelávaniu a výskumu
  • oboznámenie s  procesom autoevaluácie, inštitucionálnym rozmerom,   významom autoevaluácie pre Univerzitu
  • vzťah Univerzity k externým, mimouniverzitným partnerom, súkromnému  a  verejnému sektoru
  • vzťah fakúlt k centrálnej univerzitnej úrovni, úloha kontroly kvality na fakultnej úrovni
  • pohľad študentov na univerzitné vzdelávanie, podiel študentov na kontrole kvality a rozhodovacích procesoch
       

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011