UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Holandský veľvyslanec navštívil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

    Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal v piatok 8. júna 2018 veľvyslanca Holandského kráľovstva v Slovenskej republike Henk Cor van der Kwasta. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za účasti prorektorky pre zahraničné vzťahy a mobilitu na UPJŠ doc. Ing. Silvie Ručinskej, PhD., honorárneho konzula Holandského kráľovstva Matúša Murajdu a stážistu Veľvyslanectva Holandského kráľovstva Xander Steijlena.
    Témami rozhovoru boli aktuálne otázky vysokého školstva v SR, rozvojové plány UPJŠ v Košiciach, možnosti transferu poznatkov medzi univerzitou a podnikateľmi a načrtnuté boli tiež oblasti dalšej spolupráce UPJŠ s univerzitami v Holandsku ako aj s veľvyslanectvom Holandského kráľovstva v SR.


Posledná aktualizácia: 15.10.2018