UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Horizont 2020 – informačné dni na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a spoluorganizujúcimi univerzitami pripravili na Slovensku informačné dni, kde budú predstavené jednotlivé témy výziev Horizontu 2020, nového rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie.

Informačný deň v Košiciach sa uskutoční dňa 28. 11. 2013 o 9:00 hod. v priestoroch Konferenčnej sály univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach (Boženy Němcovej 7).

Presný časový plán seminára a prihláška.

Účasť na seminári je bezplatná.

 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015