UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Informačný seminár pre študentov UPJŠ

Informačný seminár pre študentov UPJŠ  – záujemcov o študentské mobility (štúdium, stáž) v rámci programu Erasmus v akademickom roku 2014/2015 sa uskutoční dňa 4. 12. 2013 o 17.15 hod. v posluchárni AKOA7 (pôvodné označenie P5, Kostlivého 1).

Seminár poskytne informácie o programe Erasmus a o možnostiach zapojenia sa do programu Erasmus+ v akademickom roku 2014/2015. Zároveň budete mať možnosť stretnúť študentov UPJŠ, ktorí sa už pobytov v zahraničí zúčastnili a radi sa s vami o svoje skúsenosti podelia.


Referát pre zahraničné vzťahy rektorátu UPJŠ:

♦  Ing. Daniela Horniaková - prezentácia študentských mobilít - štúdium

♦  Mgr. Viktória Giannakos - prezentácia študentských mobilít - stáže

 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015