UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pozvánka na Juniáles 2014


VSTUPENKY:

- zamestnanci fakúlt si vstupenky môžu prevziať na sekretariátoch svojich fakúlt do 9.6.2014
- zamestnanci univerzitných pracovísk (UP) - na sekretariátoch UP do 9.6.2014
- zamestnanci rektorátu - na Úseku pre propagáciu a marketing do 9.6.2014


 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016