UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam kandidátov pre voľby do Študentskej internátnej rady


Študentská časť Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

ZOZNAM  KANDIDÁTOV 
PRE  VOĽBY  DO ŠTUDENTSKEJ INTERNÁTNEJ RADY
 

 Lekárska fakulta
  1.  Katarína Venceľová, 4. ročník, 22 rokov
 Prírodovedecká    fakulta
  1. Jana Kertisová, 4. ročník, 22 rokov
 Právnická fakulta
  1. Tomáš Popik, 3. ročník, 22 rokov
 Fakulta verejnej  správy
  1. Veronika Geschwandtnerová, 2. ročník, 20 rokov
  2. Matej Dzivák, 2. ročník, 24 rokov
 Filozofická fakulta
  1. Mário Süč, 2. ročník, 21 rokov
  2. Ulrika Schwabik, 3. ročník, 23 rokov
 Ústav telesnej výchovy a športu
  1. Dana Brusová, 1. ročník, 20 rokov


Košice  23.4.2013 
 

Voľby sa uskutočnia  dňa

 30. apríla 2013

 v čase od 13,00 do 17,00 hod.

na Medickej ul. 6 v miestnosti č. 41/B (priestory ŠIR).
 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016