UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ponúka možnosť prihlásiť sa na kontinuálne aktualizačné vzdelávania: Aktuálne trendy vo vyučovaní informatickej výchovy a Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese. Pilotné vzdelávanie bude realizované aj s finančnou podporou Košice IT Valley z. p. o. 
Termín prihlásenia: do 4. 7. 2013

viac...
 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016