UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Medzinárodný deň žien

 

"Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť"

 

Vážené kolegyne, milé dámy,

     dovoľte mi zablahoželať Vám všetko najlepšie k MDŽ a prejaviť Vám úctu za zodpovednú a svedomitú prácu, ktorú vykonávate pre radosť a spokojnosť svojich blízkych. Pri príležitosti Vášho sviatku Vám prajem pevné zdravie, pohodu, lásku a porozumenie.     

 

 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016