UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania v Moskve

Medzinárodný veľtrh vzdelávania v Moskve privítal dňa 7. novembra 2013 takmer 40 tisíc návštevníkov, z ktorých viac ako jedna tretina prejavuje záujem o štúdium v zahraničí. Medzi vystavovateľmi sa po prvýkrát na tomto podujatí zúčastnila aj naša univerzita a svojim aktívnym zastúpením doplnila celkový počet takmer 500 výstavných stánkov z celého sveta. Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na veľtrhu v dňoch 7. až 9. 11. 2013 zastupovali Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka a Ing. Daniela Horniaková, referntka pre zahraničné vzťahy na rektoráte.


Posledná aktualizácia: 25.11.2015