UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ sa rozrástla o dvoch nových profesorov

Prezident SR Ivan Gašparovič odovzdal dňa 28.11.2011 menovacie dekréty 46-tim profesorom slovenských vysokých škôl (z toho dvom z UPJŠ v Košiciach). Na slávnostnom akte v Prezidentskom paláci boli prítomní minister školstva, vedy, výskumu a športu Eugen Jurzyca, predseda výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Dušan Čaplovič, predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško a viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Sivák. Hlava štátu novovymenovaným profesorkám a profesorom zablahoželala k získaniu najvyššieho akademického titulu.
Prezident Gašparovič sa vo svojom príhovore dotkol aj súčasného diania na vnútropolitickej scéne, ktorá je podľa jeho slov preťažená spormi.
Pripomenul, že v porovnaní s vyspelými krajinami stále ešte potrebujeme zvýšiť počet vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. V mene novovymenovaných profesorov sa prezidentovi SR za získanie najvyššieho akademického titulu poďakoval Robert Redhammer. Ako konštatoval, prítomní vysokoškolskí pedagógovia sa dočkali významného spoločenského ocenenia, a teraz sa pred nimi otvára ďalšia etapa. Vyjadril ich odhodlanie prispieť k tomu, aby sa Slovensko rozvíjalo cestou intelektuálnej a prosperujúcej krajiny.

Menovacie dekréty vysokoškolského profesora z rúk prezidenta SR prevzali dvaja zamestnanci UPJŠ v Košiciach:
 

♦  doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
    odbor: verejné zdravotníctvo
    Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

♦  doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
    odbor: biológia
    Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

 

Srdečne blahoželáme!


Zdroj

 

Posledná aktualizácia: 12.04.2012