UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Minister školstva, vedy, výskumu a športu navštívil našu univerzitu

Vysoké školstvo je oblasť, ktorá vo všeobecnosti patrí k základným spoločenským témam. Jeho primárnou úlohou je pripravovať elitu spoločnosti a zhromažďovať vzdelanosť v rôznych oblastiach ľudského poznania. Reálny stav vysokého školstva na Slovensku predstavil na pôde rektorátu UPJŠ v Košiciach minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Eugen Jurzyca. Dňa 21. februára 2012 vystúpil v priestoroch Historickej auly s prednáškou "Zvyšovanie úrovne vysokého školstva".
Majú vo vysokom školstve význam hodnoty? Má vysoké školstvo problémy? Aké sú jeho trendy? Ako hodnotiť stav vysokého školstva? Odpovediam na zvedavé otázky venoval pán minister veľkú pozornosť a so študentmi a zamestnancami univerzity viedol aktívnu diskusiu.


Posledná aktualizácia: 17.04.2013