UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Hosťami UPJŠ boli zástupcovia Univerzity v Miškolci

Dňa 13. novembra 2012 navštívili našu univerzitu zástupcovia Univerzity v Miškolci, a to rektor prof. Dr. Gyula Patkó a dekan Lekárskej fakulty prof. Dr. László Barkai, D.Sc. Vzácnych hostí privítali na pôde rektorátu UPJŠ rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a dekan Lekárskej fakulty Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.. Spoločne tak prerokovali ďalšie možností spolupráce v oblasti vzdelávacích, vedeckovýskumných a rozvojových aktivít.

 


Posledná aktualizácia: 17.04.2013