UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Návšteva veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na pôde rektorátu

Dňa 26. 9. 2013 prijal rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. Jeho Excelenciu Michaela Georga Schmunka, veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v SR s manželkou a honorárneho konzula Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach prof. Dr. Juraja Banského. Vo vzájomnom rozhovore prerokovali súčasný stav vzájomnej spolupráce z pohľadu jej úspešnosti, pričom veľkú pozornosť venovali aj oblasti ďalších rozvojových zámerov univerzity.  


Posledná aktualizácia: 25.11.2015