UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Záujem Národnej univerzity v Černivci na Ukrajine o spoluprácu s UPJŠ v Košiciach

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ v Košiciach prijal dňa 29. novembra 2011 na pôde rektorátu našej univerzity zástupcov Národnej univerzity v Černivci na Ukrajine, a to prof. Dr. Jurija Lopatynského (prorektora pre zahraničné vzťahy NUČ), doc. Dr. Sergija Nežurbidu (prodekana Právnickej fakulty NUČ), Mgr. Sergija Lukaňuka (vedúceho zahraničného oddelenia NUČ) a Dr. Valentynu Vasylovú (vedúcu Centra európskych štúdií NUČ). Za UPJŠ sa na stretnutí zúčastnili prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., prodekanka Fakulty verejnej správy doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., prodekanka Právnickej fakulty JUDr. Regina Hučková, PhD. a prodekan Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. V priateľskej atmosfére prerokovali otázky z rôznych oblastí verejného a kultúrneho života. Zaoberali sa prioritami súčasného vysokého školstva v Slovenskej republike a v zahraničí, výsledkami úspešnej činnosti univerzity vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej oblasti. Hostia sa živo zaujímali o rozvojové a investičné zámery a prejavili záujem o bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v oblasti práva, verejnej správy, geografie a fyziky, ktorá by sa mohla realizovať v rámci projektov cezhraničnej spolupráce.

 


Posledná aktualizácia: 12.04.2012