UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ odhalila tajomstvá vedy počas Noci výskumníkov

Festival vedy - Noc výskumníkov sa v roku 2013 niesol v duchu motta "Veda je zázrak". Pod záštitou Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a ďalších partnerov sa 27. september stal dňom plným zaujímavých prednášok, dialógov, či zaujímavých prezentácií vo vedeckých stánkoch v niekoľkých slovenských mestách. V košickom nákupnom centre Optima sa, okrem iných, predstavili aj osobnosti z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Naša alma mater tak poodhalila svoje tajomstvá vedy a ponúkla získať širokej verejnosti  presvedčivý obraz o vede ako o zázraku. Ďakujeme všetkým zamestnancom fakúlt, ktorí na podujatí dôstojne reprezentovali univerzitu a aktívne participovali v programe Noci výskumníkov, čím podporili hlavnú myšlienku tohtoročného festivalu vedy.


Posledná aktualizácia: 25.11.2015