UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nová redakčná rada univerzitného časopisu

S nastupujúcim okrúhlym 40. ročníkom vydávania časopisu Universitas Šafarikiana vymenoval rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., s pôsobnosťou od 1. januára 2013 novú redakčnú radu v tomto zložení:

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016