UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Práve vyšlo nové číslo časopisu Universitas Šafarikiana

 

  Distribúcia ďalšieho čísla:
september 2012.
Uzávierka podkladov: do 31. 8. 2012.

 

Kontakt:
adriana.sabolova@upjs.sk
tel.: 055/62 226 08

  

Neváhajte a zašlite nám informácie o Vašich uskutočnených, či plánovaných podujatiach.

Predstavte úspechy Vášho pracoviska ďalším kolegom prostredníctvom nášho časopisu ...
 

 

Posledná aktualizácia: 17.04.2013